छात्रवृत्ति

संस्थाका कोही पनि सदस्यका छोरा छोरीहरु आर्थिक कारणले गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपरोश भन्ने उद्देश्यले संस्थाले स्थानिय बोर्डिङ तथा सरकारी विद्यालयमा पढ्नका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

Comments