रेमिट्यान्स सेवा

संस्थाले विगत लामो समय देखि रेमिट्यान्स सेवा दिंदै आईरहेको छ । हाल सम्म संस्थाले ३५ वटा भन्दा बढी रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको ऐजेन्ट भई संस्थाले आफ्ना सदस्य तथा गैर सदस्यहरु सबैलाई रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।

Comments