मोबाइल बैंकिङ सेवा

सदस्यहरुलाई डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न संस्थाले मोवाइल बैंकिङ सेवा पनि संचालन गरिरहेको छ । मोवाइल बैंकिङ सेवा लिएका सदस्यहरुले आफ्नो मोवाइलबाट नै ब्यालेन्स हेर्ने, स्टेटमेन्ट हेर्ने, फण्ड ट्रान्फर गर्ने, टपअप गर्ने, बिजुली, पानी, नेट, टि.भि आदीको पैसा तिर्ने, बैंक ट्रान्फर गर्ने, वालेट लोड गर्ने लगायत अन्य थुर्पै फिचरहरु प्रयोग गरी घरमै बसेर कारोवार गर्न सक्दछन ।

Comments