तीर्थाटन

संस्थाले सदस्यहरुको आर्थिक योगदान हुने र नहुने गरी देश तथा विदेशमा रहेका विभिन्न धार्मिक स्थलहरुमा तिर्थाटन गराउँदै आएको छ ।

Comments