औषधि उपचार

संस्थाको कुनै सदस्य बिरामी भएर कम्तीमा दुई दिन अस्पताल भर्ना भई उपचार गराएको अवस्थामा संस्थाले औषधि उपचार राहत स्वरुप बार्षिक अधिकतम रु ३० हजार सम्म सहयोग रमक प्रदान गर्दै आएको छ । वर्षभरीको अवधिमा पहिलो पटक बिरामी भएमा उपचार खर्च अधिकतम रु १८ हजार र ९० दिनको फरकमा फेरी बिरमी परी उपचार गराएमा अधिकतम रु १२ हजार गरी जम्मा रु ३० हजार सम्म औषधि उपचार खर्च संस्थाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

Comments