काजक्रिया सहयोग

संस्थाका सदस्य तथा सदस्यको परिवारको मृत्यु भएमा संस्थाले काजक्रिया सहयोग स्वरुप न्यूनतम रु.५,००० देखि अधिकतम् रु.१५,००० सम्म सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

Comments