सापटी सुविधा

कुनै पनि सदस्यलाई आपतकालिन अवस्थाको लागि रकम आवश्यक परेमा संस्थाले ७५ दिन सम्मका लागि बिना ब्याज अधिकतम रु १५ हजार सम्म आपतकालिन सापटी रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

Comments