वित्तीय परामर्श सेवा

संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई वित्तीय परामर्श प्रदान गर्दै आईरहेको छ । यदी कुनै सदस्यलाई आफूसँग भएको पूँजी कहाँ परिचालन गर्दा ठिक हुन्छ, कसरी गर्दा हुन्छ, कुन क्षेत्रमा गर्दा उपर्युक्त हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरुको परामर्श संस्थाले प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आथै पारिवारिक बजेट बनाएर कसरी मितव्ययी तरिकाले पारिवारिक खर्च संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि संस्थाले परामर्श दिने गर्दछ । 

Comments