विमा सेवा

सदस्यहरुको जीवन र सम्पतीको सुरक्षाको निमित्त संस्थाले विभिन्न जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुको बिमा अभिकर्ता भई सदस्यहरुलाई बिमा सम्बन्धि सुविधा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।

Comments