दुर्घटना राहत

यदी संस्थाको कुनै सदस्यको दुर्घटना भई मृत्यु भएमा सदस्यको परिवारलाई संस्थाले अधिकतम् रु.२ लाख सम्म दुर्घटना राहत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

Comments