एम्बुलेन्स सुविधा

चन्द्रागिरि नगरपालिका र यस क्षेत्रको आसपासमा बस्ने सदस्य तथा गैर सदस्यहरुको सुविधाको लागि संस्थाले एम्बुलेन्स सेवा दिंदै आएको छ । संस्थाका सदस्यहरुले वर्षमा अधिकतम ३ पटक सम्म यो सेवा निशुल्क प्रयोग गर्न सक्दछन भने गैर सदस्यले एम्बुलेन्स सेवा लिए बापत नियमानुसारको रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

Comments