Aug 21,2022 सहकारी विभागबाट जारी निर्देशन बमोजिमको विवरण ।

सहकारी विभागबाट २०७९ श्रावण ३१ गते जारी गरेको निर्देशन बमोजिम संस्थाले प्रकाशित गर्नुपर्ने विवरण यस प्रकार रहेको छ । २ अर्ब ४० करोड बचत मध्ये संस्थाले १ अर्ब ९९ करोड मात्र ऋण लगानी गरेको छ । तरलताक...

Read More

Jun 23,2022 सूची दर्ता गर्ने बारेको सूचना !

सूची दर्ता गर्ने बारेको सूचना !

Read More

Jun 23,2022 Invitation of EOI for internal audit.

Invitation of EOI for internal audit.

Read More