कोभिड १९ को जोखिमको बिचमा सहकारी संस्थाहरुको साधारण सभा नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी विभागद्वारा मिति २०७७/०६/०१ मा जारी सूचना बमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले यस संस्थाको १९ औं वार्षिक साधारण सभा मिति २०७७ पौष ११ गतेदेखि २५ गतेसम्म तपसिल बमोजिमको तालिका अनुसार सञ्चालन हुने भएकोले सोही अनुसार उपस्थित भई साधारण सभाको दर्ता किताबमा आफ्नो नाम दर्ता गर्नुहुन र आफ्ना सल्लाह, सुझाव र जिज्ञासाहरु उपलब्ध गराईदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । 

Comments