यस संस्थाको विनियम २०५७ तथा निर्वाचन निर्देशिका २०७२ (संशोधन सहित) को दफा ६ बमोजिम संस्थाको यही मिति २०७७ पौष २५ शनिवारका दिन हुन गईरहेको वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचन गरिने संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्न संलग्न सूचना बमोजिमको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ  ।

Comments