Dec 07,2020 निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा !

यस संस्थाको विनियम २०५७ तथा निर्वाचन निर्देशिका २०७२ (संशोधन सहित) को दफा ६ बमोजिम संस्थाको यही मिति २०७७ पौष २५ शनिवारका दिन हुन गईरहेको वार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचन गरिने संचालक समिति र लेखा सु...

Read More